Program lojalnościowy regulamin.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej „Programem lojalnościowym”, jest Polonia Pharmacy LTD z siedzibą w Dublinie, 48/59 Kingscourt, North King Street – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Program ma na celu nagradzanie jego Uczestników nabywających produkty lecznicze, kosmetyczne, ziołowe oraz sprzęt medyczny.
 3. W programie lojalnościowym może wziąć udział wyłącznie Klient Polonia Pharmacy LTD, zwany dalej „Uczestnikiem”. Karty Lojalnościowe otrzymać mogą klienci, dokonujący zakupów dowolnego asortymentu w Polonia Pharmacy za minimalną sumę 20 euro.
 4. W momencie wydania Karty Lojalnościowej posiadacz karty otrzymuje pierwszą pieczątkę. W ramach programu Uczestnik gromadzi pieczątki na karcie lojalnościowej od pierwszego zakupu spełniającego warunki niniejszego Regulaminu, po zgłoszeniu do Programu Lojalnościowego. Pieczątki będą wstemplowywane tylko i wyłącznie w dniu zakupu produktów.
 5. Program lojalnościowy obowiązuje od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Po tym okresie Organizator Programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia oraz wprowadzania zmian do Programu w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 6. Przystępując do programu Klient otrzymuje kartę lojalnościową.
 7. Karta lojalnościowa jest kartą imienną, a jej użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.
 8. Zagubienie karty lojalnościowej oznacza utratę dotychczas zgromadzonych stempli.
 9. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem karty lojalnościowej przysługują jedynie jej użytkownikowi za jej okazaniem podczas dokonywania zakupu towarów.
 10. Warunki korzystania z karty lojalnościowej: a) warunkiem uzyskania stempla jest dokonanie zakupów: o wartości minimum 15 EUR, lub wielokrotnosci tej wartosci, np. 20 EUR = 1 stempel, 40 EUR = 2 stemple itd. , jak rowniez Uczestnik programu otrzyma dodatkowy stempel na Kartę lojalnosciową przy realizowaniu recepty imiennej – wystawionej na swoje imię i nazwisko b) Uczestnik programu lojalnościowego ma prawo zyskać 10 stempli, a następnie wymienić je na jednorazowy rabat wartości 5 EUR na zakupy c) rabat zostanie udzielony na podstawie zwrotu wypełnionej karty co jednocześnie upoważnia do uzyskania kolejnej karty lojalnosciowej d) zebrane stemple nie podlegają wymianie na gotówkę
 11. Rabaty nie obejmują – towarów przecenionych – towarów objętych inną formą promocji
 12. Rabat udzielany jest jednorazowo, tylko przy płatności gotówką lub kartą płatniczą.
 13. Rabat nie może być udzielony wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
 14. Karta lojalnościowa nie jest kartą kredytową płatniczą ani bankomatową.
 15. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 16. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie: www.poloniapharmacy.ie