Mon - Fri  9:30 AM - 6:00 PMSaturday  9:30 AM - 5:00 PM(01) 874 7440info@poloniapharmacy.ieUnit 4, Kings Court49 North King Street, Dublin, D07 TX23

This online store uses cookies. By using the Store, you consent to the Administrator's use of cookies to ensure convenience while browsing our store and for statistical purposes. Cookie settings can be changed at any time using your browser settings. For more information on this topic, please read our Privacy Policy

I understand and agree

Medicines & Supplements

Xenna Against Constipation Herbs 18g (20 Bags)

Dopasuj rozwiązanie na zaparcia do swoich potrzeb

Brand: USP Zdrowie, Series: Xenna

Earn 5 points upon purchasing this product.

Sennae folium, 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B/saszetkę, zioła do zaparzania w saszetkachnnWskazania do stosowania: Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.

Description
Description:
How To Use
How to use:
Sposób i droga podania: Podanie doustne. Przyjmować doraźnie. Dorośli, osoby starsze i młodzież powyżej 12 lat: 1 raz dziennie 1 saszetkę (0,9-1,1 g) zalać szklanką wrzącej wody (ok. 200 ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 min. Pić 1 raz na dobę od pół szklanki naparu do całej szklanki naparu jednorazowo przed snem. Pić zawsze świeży napar. Xenna usuwa zaparcia nie gwałtownie, bo działa ok. 8-12 godz. Należy przyjmować najmniejszą ilość naparu powodującą zmiękczenie stolca i nie przekraczać maksymalnej dawki (1 saszetka, 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B) w ciągu doby. Zaleca się zwiększenie przyjmowania płynów bezkofeinowych w trakcie stosowania leku. Przyjmowanie dłużej niż 1-2 tyg. wymaga nadzoru lekarskiego. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek można zastosować tylko wtedy, gdy zmiana diety, a następnie środki łagodnie przeczyszczające (np. pęczniejące) nie dały pożądanych efektów.
Ingredients
Ingredients:
Jedna saszetka zawiera 0,9-1,1 g Cassia angustifolia Vahl folium i/lub Cassia senna L. folium (liść senesu), co odpowiada 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B
Hazards and Cautions
Hazards and cautions:
Uczulenie (nadwrażliwość) na senes i sennozydy. Zwężenie i niedrożność jelit, zmniejszenie siły skurczu mięśni gładkich jelit (atonia jelit), ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej. Stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Jak wszystkie środki przeczyszczające, liście senesu nie powinny być przyjmowane bez konsultacji z lekarzem w przypadku ciężkich zaparć powodujących powstawanie tzw. „kamieni kałowych" oraz w przypadkach niezdiagnozowanych ostrych lub przewlekłych schorzeń żołądkowo-jelitowych, np. ból brzucha, nudności, wymioty, ponieważ objawy te mogą oznaczać potencjalną lub istniejącą niedrożność jelit (ileus). Jeśli leki przeczyszczające są potrzebne codziennie powinna być zdiagnozowana przyczyna zaparć. Należy unikać długotrwałego ich przyjmowania. Osoby nietrzymające stolca powinny zwrócić uwagę na higienę osobistą podczas stosowania preparatów z liści senesu. Pacjenci ze schorzeniami nerek powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwe zaburzenia elektrolitowe. Xenna a inne leki: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek może obniżać wchłanianie innych stosowanych doustnie leków, w tym antykoncepcyjnych. Następstwem długotrwałego przyjmowania leku może być hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi, którego objawami mogą być osłabione mięśnie, drżenia lub zaburzenia rytmu serca) potęgująca działanie glikozydów nasercowych oraz wchodząca w interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, wpływającymi na rytm zatokowy serca (np. chinidyna) oraz produktami leczniczymi wydłużającymi odcinek QT. Nie zaleca się stosowania z lekami wywołującymi hipokaliemię (lekami moczopędnymi, adrenokortykosteroidami oraz przetworami z korzenia lukrecji). Xenna z jedzeniem i piciem: Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie ciąży i laktacji. Brak danych dotyczących wpływu preparatów senesu na płodność u ludzi. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie ma wpływu. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xenna: W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki Xenny mogą wystąpić ból i ostra biegunka powodująca utratę płynów i elektrolitów. Wówczas należy przyjmować znaczne ilości płynów z elektrolitami i monitorować poziom elektrolitów, głównie potasu, szczególnie u osób starszych i młodzieży. Przewlekłe stosowanie dawek wyższych niż zalecane może prowadzić do toksycznego zapalenia wątroby. Możliwe działanie niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych): Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka). Przewlekłe przyjmowanie lub nadużywanie może prowadzić do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Liście senesu mogą powodować bóle brzucha, skurcze i wydalanie płynnych stolców w szczególności u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Objawy te mogą jednak występować również generalnie jako konsekwencja indywidualnego przedawkowania. W takich przypadkach niezbędne jest zmniejszenie dawki. Biegunka może powodować hipokaliemię (obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi). Przewlekłe stosowanie może powodować wydalanie białka z moczem (albuminurię) i krwiomocz (hematurię), przebarwienie błony śluzowej jelita grubego - okrężnicy (pseudomelanosis coli), które zwykle ustępuje po zaprzestaniu stosowania preparatu. Podczas stosowania może wystąpić nieistotne klinicznie żółte lub czerwono-brązowe (zależne od pH) przebarwienie moczu wywołane obecnością metabolitów leku. Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 (22) 492 13 01, faks: +48 (22) 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Form
Form:
18g
Important information
Important information:
Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Product code:
5909990055944

Manufacturer:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Leaflet

Always read the patient information on the leaflet or packaging. It will give you important information about your medicine.

Opinions

This product has no opinion.

You need to be sign in to post opinions about the products.

Related products

FacebookCall usCart (0)

Working hours

Mon - Fri
9:30 AM - 6:00 PM
Saturday
9:30 AM - 5:00 PM
Sunday
Closed

Contact Details

Polonia Pharmacy
Unit 4, Kings Court
49 North King Street, Dublin, D07 TX23


(01) 874 7440

(01) 874 7438

info@poloniapharmacy.ie

Join us on Facebook